Free delivery in Yerevan
hakmanllc@gmail.com

Sort by:
Heater (2kw) Fan Heater Heater (2kw) Fan Heater
5 490,00 AMD
Truck (blue) Truck (blue)
19 990,00 AMD
Crane (3 tons) Crane (3 tons)
180 000,00 AMD
Weight 300 kg (wifi) Weight 300 kg (wifi)
42 000,00 AMD
Digital scale (300 kg) Digital scale (300 kg)
25 990,00 AMD
Metal scale (40 kg) Metal scale (40 kg)
14 990,00 AMD
Scale with bar (40 kg) Scale with bar (40 kg)
16 990,00 AMD
Kitchen scale SF-400 (10kg) Kitchen scale SF-400 (10kg)
1 990,00 AMD
Battery Weight 50 kg Battery Weight 50 kg
1 490,00 AMD
Battery for scales 4v 4Ah Battery for scales 4v 4Ah
1 990,00 AMD
Cutting disc 230 mm Wings 230 x 1.9 x 22.23 mm Cutting disc 230 mm Wings 230 x 1.9 x 22.23 mm
1 100,00 AMD
Cutting disc 125 mm HILTI 125 x 1.0 x 22.23 mm Cutting disc 125 mm HILTI 125 x 1.0 x 22.23 mm
580,00 AMD
Cutting disc 230 mm HILTI 230 x 1.8 x 22.23 mm Cutting disc 230 mm HILTI 230 x 1.8 x 22.23 mm
1 350,00 AMD
LED Lamp PRE LED FL1 20W 6500K LED Lamp PRE LED FL1 20W 6500K
3 000,00 AMD
Fluid pump mechanical Fluid pump mechanical
5 000,00 AMD
Բազմակողմանի բարձր հզորության էլեկտրոնային անլար թվային կշեռք OCS-P Բազմակողմանի բարձր հզորության էլեկտրոնային անլար թվային կշեռք OCS-P
119 000,00 AMD
Cutting disc 115 mm Ronix RH-3752 Cutting disc 115 mm Ronix RH-3752
240,00 AMD
Cutting disc 125 mm Ronix RH-3755 Cutting disc 125 mm Ronix RH-3755
300,00 AMD
Cutting disc 230 mm ronix RH-3758 Cutting disc 230 mm ronix RH-3758
990,00 AMD
Laser green 360 degree box Ronix RH-9503G Laser green 360 degree box Ronix RH-9503G
79 990,00 AMD
Battery 500 meters Ronix RH-4230 Battery 500 meters Ronix RH-4230
14 990,00 AMD
Air Pump 12V HP 1.6 kg Ronix RH-4260 Air Pump 12V HP 1.6 kg Ronix RH-4260
34 990,00 AMD
Air Pump 12W HP 2kg Ronix RH-4261 Air Pump 12W HP 2kg Ronix RH-4261
42 990,00 AMD
Boring machine 710 W, 1.5 kg, Ronix Pro 3301 Boring machine 710 W, 1.5 kg, Ronix Pro 3301
33 990,00 AMD